Menü Bezárás

Efop-3-1-8-2017-00135 “Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program

EFOP-3.1.8-17-2017-00135 „Együtt, testvérként – iskolaközi

 szemléletformáló program”

 

 

Az intézmény neve: Tiszalúci Arany János Általános Iskola (OM azonosító: 029226)

Fenntartó: Szerencsi Tankerületi Központ

Címe, elérhetőségei: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: (+36) 47/795-227; aranyjanos.alt.isk@freemail.hu; www.tiszalucisuli.hu

Ellátott feladatok: általános iskolai nevelés-oktatás (normál+SNI enyhe értelmi fogyatékosok, alsó és felső tagozat)

Iskolánk Tiszalúcon a közel 5400 fős nagyközség központjában fekszik, mely egyetlen általános iskola a településen. A központi épületben a felső tagozatos tanulók oktatása folyik. Az alsós helyiségben kilenc alsós osztály elhelyezésére van lehetőség.

 Tanulói létszámunk a 2019/2020-as tanév októberi 1-jei statisztikai adatai szerint: 430 fő tanul az iskola 23 osztályában. Intézményünk tanulóinak száma állandóan változik, mivel egyes családok a munkalehetőség miatt elköltöznek. Az utóbbi időben diákjaink száma felfelé tendál, jelenleg 443 tanulónk van.

Alsó tagozaton 223 fő, felső tagozaton 195 fő, eltérő tagozaton 25 fő.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma 203 fő.

Az induló pályázatban foglaltak szerint a célcsoport létszáma 50 fő, melyből 20 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.


Tantárgyi fejlesztések magyar nyelv és irodalomból 

A foglalkozások 50 tanuló bevonásával  heti rendszerességgel történtek a délutáni órákban, alkalmanként 45 percben. A foglalkozásokon csoportonként maximálisan 15 tanuló vett részt.

Az 50 fő megoszlása:

1.csoport 13 fő

2.csoport 13 fő

3.csoport 12 fő

4.csoport 12 fő

Az 50 fős tanulói bevonás  indokolta  a négy csoportot. Minden csoport számára havonta 4 alkalom volt fejlesztésre. A projekt kezdő napjától (2017.nov.1-2019.okt.31.) a zárónapig folyamatosak voltak a foglalkozások. A nyári szünet ideje alatt csak a július hónap maradt ki. A tanév rövidebb szüneteiben elmaradt órákat igyekeztünk pótolni. A tanulók érdeklődése és aktivitása miatt június és augusztus hónapban is tartottunk foglakozást. Így sikerült a projektzárás előtti tanév végén az előírt 4×80, azaz 320 órát teljesíteni. A foglalkozások előre elkészített tematika szerint valósultak meg.

A foglalkozások során írók, költők életével, munkásságával, műveivel ismerkedtek a tanulók. Elmélyítettük a helyesírási alapelvek szabályait. Foglalkoztunk a kötelező irodalommal, az olvasónapló-írás szabályaival, jutalomképpen  a feldolgozott irodalom filmváltozatát is megtekintettük.

Beszédfejlesztés, beszédművelés, szókincsbővítés, szövegalkotás, szövegértés, műelemzés, drámajáték voltak a fő tevékenységek.

Tanulóink fontosnak tartották a foglalkozásokon való részvételt, minden alkalommal aktívak voltak.


Akadálymentes internetes oldal létrehozása

Akadálymentes internetes oldal létrehozása, működtetése, aktualizálása valósult meg a projekt elején. E tevékenység folyamatos volt, az ezzel megbízott kolléganő rendszeresen frissítette az oldalt. Hasonlóképpen tevékenykedtek a testvériskolai kollégák is. Gyakran ezen a fórumon értesültünk egymás tevékenységéről.

http://tiszalucisuli.hu/  oldalon a jobb oldali logóra kattintva tájékozódhatunk a program eseményeiről. Az internetes oldal akadálymentes.

 

 


A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozó

A testvériskola vezetésével való kapcsolatfelvétel után 2018.június elején tettünk látogatást Vámosgálfalván. Három alkalommal látogattunk el az iskolába. Örömmel és tisztelettel fogadtak bennünket. Az alkalmak során tanulóink között baráti kapcsolatok alakultak ki. Beleláttunk az iskola életébe, de pedagógiai szempontból is sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttünk. Vendéglátóink sportprogramokat szerveztek, könyvtári foglalkozáson vettünk részt. A bevont tanulók kölcsönös bemutatkozása után módunk volt megismerni a település nevezetességeit, tiszteletünket tettük Fogarasi Sámuel, az iskola névadójának emlékművénél, ahol tiszteletünk jeléül  nemzeti színű emlékszalagot helyeztünk el.

Útban Vámosgálfalvára pihenőt tartottunk Csucsán, az Ady emlékháznál, megtekintettük a múzeumot.  Jártunk Brassó mellett  Drakula várában, lemerészkedtünk a Parajdi sóbányába, majd sétáltunk  Korondon, ahol megcsodáltuk a híres korondi termékeket.Tettünk látogatást Marosvásárhelyen, a délutáni órákban pedig bejártuk a város állatkertjét.

A személyes találkozó sikeres és emlékezetes marad, gazdag, életre szóló élményekkel  gazdagodva köszöntünk el egymástól.

2019.májusában a testvériskola tanárai és diákjai látogatták meg iskolánkat. Két alkalommal töltöttünk együtt hosszabb időt, melyet igyekeztünk tartalmassá és emlékezetessé tenni számukra.

Saját programunkkal összehangolva ellátogattunk velük a Diósgyőri várba, illetve Széphalomba, a Magyar nyelv Múzeumába, illetve a híres sárospataki Rákóczi várba.

Nagyra értékelték ezeket a programokat, hiszen mindkét helyen sok érdekességet láttak és hallottak. Visszajelzésük nagyon pozitív volt. A bevont tanulók már név szerint ismerték egymást, a későbbiekben is tartották a kapcsolatot.

Ezekre a kirándulásokra tanulóinkkal együtt mentünk, iskolán kívüli programként.


Nyári bentlakásos program

2019. júliusában , a korábbi személyes találkozók utáni időre terveztük a nyári bentlakásos programot Szilvásváradra. A testvériskolák diákjai, kísérő pedagógusai örömmel üdvözölték egymást az újabb találkozás alkalmával. Részt vettünk közösen egy túrán, melynek során felfedezhettük a      környéket. A szilvásváradi önkormányzattal egyeztetve a település rendezvényére kaptunk meghívást, ahol a gyerekek  kézműveskedhettek,  az ősemberek életével ismerkedhettek meg, végezhettek ásatásokat, süthettek nyárson kenyeret. Mindannyian    sok élménnyel lettünk gazdagabbak.

A tábor ideje alatt háromszori  szerény étkezést tudtunk biztosítani. Egy nap ellátogattunk Egerbe, ahol a vár megtekintése, bejárása, programjai után elsétáltunk a főiskola csillagászati kupolájába, ahol ismét sok érdekességet, újdonságot láthattak, tapasztalhattak tanulóink, vendégeink.. Végezhettek fizikai kísérleteket, közvetlenül megtapasztalhatták a környezet jelenségeit.

Látogatást tettünk Egerbe, ahol a vár aktuális kiállításait tekintettük meg, hallgattunk előadást a vár történetéről.


Délutáni foglalkozások

Délutáni foglalkozások 240 alkalommal valósultak meg  3 szakképzett pedagógus irányításával. Szó volt az egészséges táplálkozásról, az egészséges életmódról, az emberi szervezet működéséről, a generációk közötti életformáról, a helyes viselkedési szabályokról,  a segítségnyújtásról, az elsősegélyről, de felkészítést kaptak történelemből, földrajzról, melyek során megismerkedtek a környező országok, elsősorban Erdély elhelyezkedéséről, történetéről, ehhez kapcsolva a testvériskolát. A foglalkozások  szervezése komoly erőfeszítést kívánt meg pedagógusainktól, hisz nehéz volt a tanulók délutáni idejének beosztása.


Tanórán kívüli programok

9 alkalommal szerveztünk bevont tanulóinknak olyan programot, melyek tanítási időn kívül, de az iskola épületében, udvarán, sportpályán valósultak meg.

Biztosítottuk a gyerekek ellátását, foglalkoztatását. Ezek között voltak sportversenyek, nyelvi versenyek, drámajátékok bemutatói, könyvtári foglalkozások, filmvetítések, helyi nevezetességek megtekintése.


Előadássorozat

A vállalt tevékenységek között 3 előadást kellett biztosítanunk. Ezek megvalósulása  a személyes találkozók alkalmával történt.


Intézmények közötti kapcsolatfelvétel

A vállalt tevékenységek között számszerűleg 10 alkalom volt megnevezve, ezt nem tartottuk szám szerint nyilván. Facebookon, telefonon tartottuk a kapcsolatot, néha e-mailben. Tudtuk egymás eseményeit követni több fórumon.

A kapcsolattartás során előnyben részesítettük az elektronikus  kapcsolattartást, az újrahasznosított papír és kétoldalú nyomtatás használatát. Figyelembe vettük az anyag- és energiatakarékossági szempontokat. Minden tőlünk telhetőt megtettünk a természeti és egyéb károk okozásának elkerülése érdekében.


Tanulók és pedagógusok által a közösen felépített programtevékenységek kidolgozása

Ezek a megbeszélések számos alkalommal kaptak lehetőséget. Tanulóinkat igyekeztünk bevonni a tervezésbe, egyeztetni, megbeszélni velük tervezett programjainkat. Örömmel és segítőkészen, aktívan, érett módon és felelősségteljesen álltak a feladatokhoz.


Kötelező óraszámon felüli nyelvi órák

A tantárgyi fejlesztéshez hasonlóan 320 órában, 4 csoportban szerveztük. Három csoport angol nyelvből, egy csoport német nyelvből vett részt, mivel iskolánkban mindkét idegen nyelv tanulására van lehetőség. Tanulóink nagyobb része angol nyelvet tanul, így arra három csoportot tudnunk szervezni.A csoportok létszáma itt sem haladta meg a 15 főt. A nyelvi órákon mindkét idegen nyelvből készült mind bemeneti, mind kimeneti mérés. Minden csoportnak havi 4 órában voltak foglalkozásai, éves szintet figyelembe véve csak a július hónapok maradtak ki. A 2019-es tanév végére sikerült teljesíteni a 320 órát.


Eszközbeszerzés

A munkánk megkönnyítésére, illetve a feladatok jobb ellátása érdekében 4 db tabletet és2 db projektort sikerült beszereznünk. Sajnos a projektor nem volt sikeres választás. Gyenge minősége miatt csak igen kicsi környezetben használható hatékonyan.


Egész napos iskolán kívüli program

Egész napos iskolán kívüli program keretében  színjátszó találkozót szerveztünk tanulóinknak, ahol az arra felkészült iskolások bemutathatták tevékenységüket, felkészültségüket. Mesefeldolgozások, színdarabok bemutatásával adtunk lehetőséget egymás megismerésére, a rejtett tehetségek kibontakoztatására, személyiségük fejlődésére, illetve a művészetek, a kultúra  megismerésére.

Rendeztünk szavalóversenyt, ahol megmérettették magukat a foglalkozások során megismert versek előadásával.

Vetélkedőt szerveztünk német nyelvből, ahol hasznosíthatták tanulóink német nyelvi ismereteiket. A testvériskolák történetét, a két iskola lakóhelyéről szerzett ismereteket egy kellemes hangulatú , vetítéssel egybekötött előadás keretében mélyíthették el, ami végén tesztet tölthettek ki tanulóink, visszajelezve a szerzett  ismeretek szintjét.

A projekt megszervezéséhez azonnal hozzáláttunk. Kiválasztottuk a feltételeknek megfelelő tanulókat, tájékozódtunk a projekt tartalmi feladatairól. Megszerveztük a tanulók oktatását, árajánlat bekérése után megalakult a tevékenységeket végző pedagógusok csoportja.

A programok tervezése a tanulók bevonásával történt. A végrehajtást nehezítette az iskolai szorgalmi idő zsúfoltsága, nehéz volt megfelelő időpontot találni a programok megvalósításához. Számos egyeztetésre, telefonálásra, e-mailre volt szükség az egyeztetéshez. A menedzseri feladatok elvégzéséhez több esetben kevés volt a heti 4 óra.

A feladatok végzésének ellenőrzése és a felügyelet folyamatos volt a projekt időtartama alatt. Az utóbbira szinte szükség sem volt a remekül felkészült, tapasztalt kollégák kötelességtudása miatt.

A projekt megfelelő nyilvánosságot kapott az épület bejáratánál elhelyezett projekttábla kifüggesztésével,valamint intézményünk honlapjának elérhetőségével, illetve a facebook oldalon való tájékoztatással.

Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva választottuk ki a projektben érintett 50 tanulót, lehetőséget adva számukra a testvériskola programjain való részvételre. A kiválasztott tanulók mindegyike aktív részvevő volt.Munkánk során nagy figyelmet fordítottunk a környezetvédelemre, az újrahasznosított termékek előtérbe helyezésére. Igyekeztünk tudatosítani  a tanulókba, hogy a környezet állapota életminőségünk fontos eleme, alapvető pillére társadalmi jólétünknek. Állapotának megőrzése nem csak saját, hanem az eljövendő generációk számára is fontos cél.


EFOP-3.1.8-17-2017-00135 „Együtt, testvérként – iskolaközi

 szemléletformáló program

  1. július 27-30.

Testvériskolával közös nyári tábor – Szilvásvárad

2019. nyarára terveztük a közös tábort a testvériskolával. Helyszínül Szilvásváradot választottuk. Figyelme vettük az erdélyi testvériskola elképzeléseit is, hiszen a hely kiválasztásában olyan táborhelyet szerettünk volna választani, ahol van kirándulási lehetőség, a közelben elérhető, már korábban tervezett látnivaló, s amely adottságainál fogva ismert hely sok nevezetességgel.

Ezeket a lehetőségeket itt jól ki tudtuk használni.

Már az első napra tervezett programot meg tudtuk valósítani: kézműves foglalkozáson vehettünk részt, megismerkedtek tanulóink a gyöngyfűzés szépségeivel. A délutáni órákban képzeletben az ősemberek nyomába eredtünk. Lehetőségük nyílt betekinteni az ásatások folyamatába, kezükbe vehettek ehhez hasznos eszközöket, lehetőségük nyílt sikerélményhez jutni. Sőt megpróbálkozhattunk a kenyérsütés tudományával.

A következő napon kirándulást szerveztünk a Szépasszony völgybe. A kisvonattal való utazás nagy élmény volt mindannyiunk számára. Nem kisebb élmény volt az a gyalogtúra, amit visszafelé s szálláshelyre tettünk. Ebéd után némi pihenőt tartva – a szálláshely közösségi helyiségében – kulturális előadást tartottunk (kihasználva a színpad adta lehetőséget). Itt a két iskola tanulói előzetes felkészülés alapján mutatkozott be egymásnak: verses, énekes, népi táncos műsorral. Az erdélyi gyerekek a végén tánclépéseket tanítottak a mi diákjainkkal.A harmadik napra Egerbe utaztunk. Itt a városnézésen túl megtekintettük az egri várat, az épp aktuális múzeumi kiállítás, s történelmi előadást is hallgattunk a vár egyik helyiségében. Délutáni programként az egri főiskola kupolájában érdekességeket láthattak a gyerekek.Itt is kihasználva a lehetőséget, néhány érdekes fizikai kísérletet is közvetlenül megtapasztalhattak.Utolsó állomásként a Bazilika csodás épületébe is beléphettünk.Élményekben dús, csodás négy napot töltöttünk együtt a testvériskola diákjaival és tanáraival.Utolsó délelőtt – indulás előtt – még egy közös rövid, jó hangulatú, baráti focimeccsre is volt időnk.

Tiszalúc, 2019. július 30.

 

Dr.Mudriné Belinszky Mária

foglalkozás-vezető ped.


További fotókért kattintson az alábbi linkekre:

Fotók 1

Fotók 2