Menü Bezárás

Aktuális

Intézményi tájékoztató

A tanulók mulasztására vonatkozóan házirendünk a következő előírást tartalmazza.

“A mulasztás igazolása:

  • Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
  • Orvosi igazolás: Betegség esetén az előírásoknak megfelelő igazolást az ellenőrzőbe kell beíratni a betegséget igazoló orvossal. Az igazolást a mulasztást követő 3 napon belül ( a felső tagozaton a következő osztályfőnöki óráig) be kell mutatni. A betegség miatti orvosi igazolás időtartama alatt a tanuló az iskolai közösségbe nem mehet.”

Ennek alapján 72 órán belül kérjük az orvosi igazolást. Amennyiben ez a fenti határidőn belül nem történik meg, a tanuló mulasztását a 72 óra elteltével jelentjük a Szociális Iroda felé, illetve a Kormányhivatal Gyámügyi Osztályának.

 

Az iskola vezetősége