Menü Bezárás

Iskolai könyvtár

Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár házirendje

 

Az iskolai könyvtár feladata:

Az igazgató által jóváhagyott nyitvatartási időben a könyvtár biztosítja a használatára jogosult személyek számára a könyvtári gyűjtemény használatát.

A könyvtár használatára jogosult:

A könyvtárat használhatja minden, a Tiszalúci Arany János Általános iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló, valamint dolgozó.

A könyvtári használat módjai:

  • nyitva tartási időben lehetséges a helyben használat
  • nyitva tartási időben lehetőség van könyvtári könyvek kölcsönzésére. Tanulónként max. 3 db könyv kölcsönzése lehetséges. A könyveket 3 hét után vissza kell szolgáltatni. Tanév végén mindenféle könyvtári tartozást rendezni kell a kölcsönző tanulónak. Az elveszett, vagy megrongált könyvet be kell mutatni a könyvtárosnak,s az iskolának okozott kárt meg kell téríteni.

Kölcsönzés ideje:

Az iskola igazgatója által elrendelt időben, mely a könyvtár bejáratán elhelyezett táblán olvasható.

A könyvtár rendje:

A könyvtárba bevinni és a könyvtárból könyvet kivinni kizárólag a könyvtáros tudtával szabad.

A könyvtárban enni, inni, hangoskodni tilos!

A könyvtár házirendjét mindenki köteles betartani!

 

Tiszalúc, 2015. szeptember 1.

 Tilk Katalin

 könyvtáros